Bijlage B

Overzicht reizen, excursies en activiteiten

* deze reis zal worden gepland op een moment in een van de eerste drie leerjaren van de niveaus tl, tl/havo, havo, havo/vwo en
vwo (van toepassing op locaties lyceum en Junior College).

De bovengenoemde kosten voor de schoolreizen en excursies vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. De schoolreis kan alleen doorgang
vinden bij voldoende financiering, te weten 90% van de totale reissom. Scholen aan Zee sluit geen leerlingen uit van deelname en iedereen kan
zich aanmelden. Bij een beperkt aantal plaatsen kan sprake zijn van loting. Daarnaast kunnen er wijzigingen plaatsvinden door bijzondere en
onvoorziene omstandigheden.