1. Onze school1.1 Onze missie en visie1.2 Inrichting van het onderwijs1.3 Scholen aan Zee onderwijsstructuur2. Toelatingsbeleid, schooladvies, doorstromingstoets en aanmelding2.1 Toelatingsbeleid2.2 Schooladvies2.3 Doorstroomtoets en aanmelding3. De onderwijspraktijk3.1 Onderwijstijd3.2 Begin schooljaar3.3 Rooster en lestijden3.4 Lesuitval en opvanguren3.5 Lesverzuim en te laat komen3.6 Verlofregeling3.7 Vakantieregeling 2023-20244. Betrokkenen bij het onderwijs4.1 Betrokkenen bij de organisatie4.2 Overige betrokkenen5. Leerlingondersteuning5.1 Medewerkers ondersteuning5.2 Vormen van ondersteuning en begeleiding6. Activiteiten en voorzieningen6.1 Activiteiten6.2 Voorzieningen en faciliteiten7. Informatievoorziening en communicatie8. Onderwijsresultaat8.1 Voorlichtingsactiviteiten8.2 Resultaten en persoonlijk contact8.3 Bevorderingsnormen8.4 PT(A) en examen9. Kwaliteit - Resultaten9.1 Kwaliteit9.2 Scholen op de kaart9.3 Tevredenheid9.4 Onderwijsresultaten 20229.5 Uitstroom zonder diploma10. Veiligheid en regelingen10.1 Veiligheid10.2 Klachten10.3 Leerlingenstatuut10.4 Aansprakelijkheid10.5 Leefregels Scholen aan Zee11. Schoolkosten11.1 Gratis lesmaterialen/boekenpakket11.2 Zelf aan te schaffen (les)materialen11.3 Vrijwillige ouderbijdragen11.3.1 Vrijwillige algemene ouderbijdrage voor alle leerlingen11.3.2 Vrijwillige ouderbijdrage reizen en excursies gespecificeerd naar leerjaar en locatie11.4 Schoolfotograaf11.5 Schoolpasje11.6 Digitaal onderwijs11.7 Armoedeproblematiek en tegemoetkomingen11.7.1 Solidariteitsfonds11.7.2 Tegemoetkoming ouders/kindgebonden budget11.7.3 Tegemoetkoming scholieren11.8 Kortingsregeling digitaal onderwijs11.9 Sponsoring12. ContactgegevensBijlagen A - lessentabellenBijlagen B - Overzicht reizen, excursies en activiteitenBijlagen C - Zelf aan te schaffen leer- en hulpmiddelenBijlagen D - Afkortingen