Hoofdstuk 12

12.1 Scholen aan Zee algemeen

Scholen aan Zee - bestuurskantoor
bezoekadres:
Drs. F. Bijlweg 8B,
1784 MC Den Helder
0223 540300

Postadres:
Postbus 636,
1780 AP Den Helder

www.scholenaanzee.nl
secretariaat@scholenaanzee.nl

Voorzitter College van Bestuur
dhr. H. van Beekum
0223 540300

Raad van toezicht
Postbus 636
170 AP Den Helder
0223 540451
secretariaat@scholenaanzee.nl

Schoolmanagement
Algemeen Directeur - dhr. H. ter Veld
Locatie beroepsonderwijs - mw. E. Zonneveld
Locatie beroepsonderwijs - dhr. T. Bisselink
Locatie Junior College - dhr. P. van Dam
Locatie Lyceum - dhr. J. Osinga
Locatie Lyceum - mw. W. Wijnants
Locatie Lyceum -
Locatie Schakel - mw. V. Kater

  Leerjaarcoördinatoren
  Locatie beroepsonderwijs onderbouw – mw. M. Thijsse
  Locatie beroepsonderwijs bovenbouw – mw. B. Maschke
  Locatie beroepsonderwijs bovenbouw – dhr. T. de Leeuw
  Locatie lyceum onderbouw – mw. D. Maschke
  Locatie lyceum onderbouw – mw. J. Lubbi
  Locatie lyceum onderbouw – dhr. W. Bruinsma
  Locatie lyceum bovenbouw  – dhr. S. Steltenpool
  Locatie lyceum bovenbouw  – dhr. K. Papo
  Locatie lyceum bovenbouw  – dhr. B. van der Gulik
  Locatie Junior College – mw. C. Raadgers
  Locatie Junior College – dhr. R. Hoep

  Leerlingenadministratie
  Voor het doorgeven van wijzigingen en naw- en
  telefoongegevens van ouders/verzorgers en/of leerlingen:
  leerlingenadministatie@scholenaanzee.nl

  Ondersteuningscoördinatoren
  Locatie beroepsonderwijs – mw. L Tijsen
  Locatie lyceum – mw. I Bobeldijk
  Locatie lyceum – mw. J. Bouma
  Locatie Junior College - mw. d'Hamecourt

  Po-vo relatiebeheer
  mw. C. Czech
  mw. M. Leemans
  - basisonderwijs@scholenaanzee.nl

  Medezeggenschapsraad (MR)
  De MR is te bereiken via het e-mailadres:
  ‍- medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl

  Ouderraad (OR)
  De ouderraad is te bereiken via de schooladministratie of via de e-mailadressen:
  - ouderraad-beroepsonderwijs@scholenaanzee.nl
  - ouderraad-lyceum@scholenaanzee.nl
  - ouderraad-juniorcollege@scholenaanzee.nl

  12.2 Veiligheid, klachten en incidenten

  Incidenten
  incidenten@scholenaanzee.nl

  Klachten
  Zie hoofdstuk 10.2 van deze gids voor de procedure.

  Externe commissie voor klachten van algemene aard en machtsmisbruik

  Intern meldpunt pesterijen, agressie en geweld
  0223 540455

  Jeugdcoördinator politie Den Helder / Texel
  Victor Tames
  06 22 66 29 80 / 0900 8844


  Interne vertrouwenspersonen

  Locatie beroepsonderwijs
  dhr. J. Moerkerken - j.moerkerken@scholenaanzee.nl
  mw. A. Matthew - a.matthew@scholenaanzee.nl

  Locatie Junior College
  dhr. L. Boekestein - l.boekestein@scholenaanzee.nl
  mw. M. Tesselaar - l.tesselaar@scholenaanzee.nl

  Locatie lyceum
  mw. A. Abeln - a.abeln@scholenaanzee.nl
  hr. D. van Walsem - d.vanwalsem@scholenaanzee.nl
  dhr. J. Ellermeijer - b.ellermeijer@scholenaanzee.nl 
  mw. J. van der Graaf - j.vandergraaf@scholenaanzee.nl

  Locatie Schakel
  mw. N. Aladin - n.aladin@scholenaanzee.nl
  mw. I. Veltman - i.veltman@scholenaanzee.nl

  Anti-pestcoördinatoren

  Locatie beroepsonderwijs

  dhr. N. de Vries - n.devries@scholenaanzee.nl

  Locatie Junior College
  mw. W. Prins - w.prins@scholenaanzee.nl
  mw. J. Piët - j.piet@scholenaanzee.nl

  Locatie lyceum

  mw. T. Tamis - t.tamis@scholenaanzee.nl
  dhr. T. Poelman - t.poelman@scholenaanzee.nl

  Locatie Schakel
  mw. Y. van Woesik - y.vanwoesik@scholenaanzee.nl
  dhr. M. Arnold - m.arnold@scholenaanzee.nl

  AVG
  Voor vragen/opmerkingen
  privacy@scholenaanzee.nl

  Functionaris gegevensbescherming
  dhr. van der Gragt - functionarisgegevensbescherming@scholenaanzee.nl

  Melden datalek
  datalek@scholenaanzee.nl

  12.3 School- en sportlocaties

  Locatie beroepsonderwijs
  Drs F. Bijlweg 10
  1784 MC Den Helder
  0223 540300

  Postadres
  Postbus 636
  1780 AP Den Helder

  Secretariaat
  0223 540 334
  secretariaat-beroepsonderwijs@scholenaanzee.nl

  Administratie
  0223 540 335
  administratie-beroepsonderwijs@scholenaanzee.nl

  Locatie lyceum
  Drs F. Bijlweg 6
  1784 MC Den Helder
  0223 540300

  Postadres
  Postbus 636
  1780 AP Den Helder

  Secretariaat
  0223 540346
  secretariaat-lyceum@scholenaanzee.nl

  Administratie
  0223 540344
  administratie-lyceum@scholenaanzee.nl

  Locatie Junior College
  Akkerbouwstraat 1
  1787 AR Julianadorp
  0223 540300

  Postadres
  Postbus 636
  1780 AP Den Helder

  Secretariaat
  0223 540360
  secretariaat-juniorcollege@scholenaanzee.nl

  Administratie
  administratie-juniorcollege@scholenaanzee.nl

  Locatie Schakel
  Drs. F Bijlweg 21
  1784 MC Den Helder
  0223 540300

  Postadres
  Postbus 636
  1780 AP Den Helder

  Secretariaat
  0223 540380
  schakel_secretariaat@scholenaanzee.nl

  Sport aan zee 1
  Akkerbouwstraat 3
  1787 AR Julianadorp
  0223 647012

  Voor verhuur
  zaalhuur@sporthaljulianadorp.nl

  Sport aan Zee 2
  Drs. F Bijlweg 6
  1784 MC Den Helder
  0223 540307

  Voor verhuur
  0223 540422
  huren@scholenaanzee.nl

  12.4 Algemene Adressen

  Vonk
  Sperwerstraat 4
  Postbus 250
  1780 AG Den Helder
  www.rockopnh.nl
  0223 611200

  SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD-HOLLAND
  Postbus 282
  1740 AG Schagen
  www.swvkopvannoordholland.nl
  info-vo@swvkopvannoordholland.nl
  0224 273504

  INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
  Postbus 2730
  3500 GS Utrecht
  info@owinsp.nl
  www.onderwijsinspectie.nl
  Loket Onderwijsinspectie 088 669 6060 (ma. t/m vr. tussen 09.00 en 16.00 uur)

  COMMISSIE VAN ADVIES EN BIJSTAND VAN HET ONDERWIJS
  Postbus 36
  1780 AA Den Helder

  KLACHTENCOMMISSIE MACHTSMISBRUIK PO EN VO
  Drs. F. Bijlweg 3
  1784 MC Den Helder
  Uitsluitend bereikbaar via
  klachtencommissieonderwijs@hotmail.com

  EXTERNE COMMISSIE VOOR KLACHTEN VAN ALGEMENE AARD
  Drs. F. Bijlweg 3
  1784 MC Den Helder
  Uitsluitend bereikbaar via
  klachtencommissieonderwijs@hotmail.com

  JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD
  088 010 0500
  Hollands Noorden
  www.ggdhollandsnoorden.nl

  CONTACTPERSOON GGD HOLLANDS NOORDEN
  mw. E. Labree
  06 10604466
  elabree@ggdhn.nl

  mw. I. Ursem
  06 23147836
  iursem@ggdhn.nl

  COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS
  Postbus 636
  1780 AP Den Helder
  Scholen aan Zee
  p/a bestuurskantoor t.a.v. de ambtelijk secretaris

  STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN
  Postbus 85191
  3508 AD Utrecht
  www.onderwijsgeschillen.nl
  info@onderwijsgeschillen.nl

  DUO
  Productgroep Tegemoetkoming
  Studiekosten en lesgeld
  Postbus 30155
  9700 LG Groningen
  www.duo.nl