Hoofdstuk 9

9.1 kwaliteit

Scholen aan Zee heeft een stelsel van kwaliteitszorg. Binnen dit stelsel staan de instrumenten beschreven die Scholen aan Zee gebruikt om de kwaliteit te bewaken, te verbeteren en te borgen. Samen met de schoolleiding en een team van datacoaches zorgt de kwaliteitsmedewerker voor de coördinatie op het gebied van onderwijskwaliteit.

De Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Leerlingen en ouders/verzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op school goed is. De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert ons voortdurend om de kwaliteit te verbeteren.

9.2 Scholen op de kaart

Scholen aan Zee is te vinden bij Scholen op de kaart, een initiatief van de VO-raad en Kennisnet. Hierin worden alle data over scholen voor voortgezet onderwijs in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd. De informatie is afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie en de scholen zelf.

Het betreft informatie over het schooladvies en de plaatsing, de doorstroom binnen de school, de examencijfers en slaagpercentages, de tevredenheid van ouders en leerlingen, de rapporten van de Inspectie, het schoolklimaat en de veiligheid, het onderwijsbeleid, het schoolondersteuningsprofiel en de schoolkosten.

Scholen aan Zee zorgt ervoor dat ouders en belanghebbenden op deze manier beschikken over betrouwbare informatie. De gegevens worden regelmatig ververst. Scholen aan Zee nodigt u van harte uit om www.scholenopdekaart.nl te bezoeken.

9.3 tevredenheid

Bij Scholen aan Zee draait het om de relatie met elkaar en respect voor jezelf en voor de ander. Jaarlijks zet Scholen aan Zee een onderzoek uit onder leerlingen om de tevredenheid over het onderwijs en de sfeer- en veiligheidsbeleving te meten. Een veilige leeromgeving is een absolute noodzaak voor een goede ontwikkeling van leerlingen en de sfeer geeft aan hoe leerlingen de school ervaren. Leerlingen kunnen alleen leren in een veilige omgeving en uit de onderzoeken blijkt dat de leerlingen zich veilig voelen. Daarnaast zijn op alle locaties vragenlijsten onder ouders van leerlingen van alle leerjaren uitgezet.

Klik op een van onderstaande locaties om de tevredenheid van leerlingen en ouders bij Scholen op de kaart te bekijken:

Locatie beroepsonderwijs
Locatie lyceum
Locatie Junior College

9.4 Onderwijsresultaten 2023

Het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie biedt een kijk op de
onderwijsresultaten van de vo-scholen aan de hand van de volgende vier
indicatoren:

  • onderwijspositie;
  • onderbouwsnelheid;
  • bovenbouwsucces;
  • examencijfers.

De Inspectie heeft voor elk van deze indicatoren normen vastgesteld. Bij de beoordeling van de onderwijsresultaten houdt de Inspectie rekening met de achtergrond en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school. Bekijk de video waarin heldere uitleg wordt gegeven over het onderwijsresultatenmodel en het toezicht van de Inspectie.

Klik op één van onderstaande locaties om de onderwijsresultaten en het slaagpercentage bij Scholen op de kaart te bekijken:

Locatie beroepsonderwijs
Locatie lyceum
Locatie Junior College

9.5 Uitstroom zonder diploma

Hieronder een overzicht van leerlingen die in 2022-2023 zonder diploma Scholen aan Zee hebben verlaten: